O nas

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" jest organizacją pozarządową, której misją jest ochrona dzikożyjących gatunków roślin i zwierząt. Fundusze na realizację naszych celów statutowych pochodzą z dotacji, darowizn, a także dochodów z prowadzonego przez nas sklepiku.

Wszystkie oferowane tu produkty mają za zadanie szerzyć idee, które przyświecają naszej działalności oraz propagować wiedzę na temat przyrody i jej ochrony. 

Koszyk jest pusty

Jesteśmy partnerem